Nazwa straty: on
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: niewyobrażalnie wielka
Data straty: 2017-06-27
Sposób straty: śmierć
Opis straty: kawałki szkła umieszczone na obrazie są moją jedyną materialną pamiątką
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, cierpienie, poczucie niesprawiedliwości, poczucie winy, smutek, przygnębienie, przykrość, pustka

Pogodzenie się ze stratą: nie