Nazwa straty: Pojemnik na kawę
Rodzaj straty: materialna
Wielkość straty: Mieszczące 500g kawy
Data straty: 2018-04-26
Sposób straty: zniszczenie mechaniczne
Opis straty: To był ładny, ceramiczny pojemnik. Przywiązałam się do niego, bo spotykaliśmy się każdego ranka.
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, poczucie winy
Pogodzenie się ze stratą: tak