Nazwa straty: Nadzieja
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: Wymiar egzystencjalny
Data straty: 1998-09-19
Sposób straty: Bycie innym
Opis straty: Jest ważna, ponieważ mnie tworzy i przypomina mi, czym się różnię od innych osób.
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, cierpienie, pustka

Pogodzenie się ze stratą: nie