Nazwa straty: złudzenie
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: bolesna
Data straty: 2020-05-11
Sposób straty: zniknięcie
Opis straty: Czułość, zaufanie, bezpieczeństwo. Dała mi odczuć co znaczy ,,boli” i ile w tym ,,boli” dobrego.
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, smutek, przygnębienie, niepewność, niezadowolenie, nostalgia, porażka, przykrość, niemoc

Pogodzenie się ze stratą: tak