Nazwa straty: Czerwone klapki
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: NR.40
Data straty:
Sposób straty: kradzież
Opis straty: Bo to czerwone klapki. Cichobiegi firmy szelest.
Uczucia towarzyszące stracie: smutek, gniew, pustka

Pogodzenie się ze stratą: nie