Nazwa straty: Szacunek
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty:
Data straty:
Sposób straty: Wielokrotne udowodnienie, że się na niego nie zasługuje.
Opis straty: To brak szacunku do drugiego człowieka prowadzi do nienawiści, w efekcie, której ludzie tworzą wojny- zarówno te duże, światowe, jak i wszelkie mniejsze, domowe.
Uczucia towarzyszące stracie: poczucie niesprawiedliwości, frustracja, gniew, nienawiść, niezadowolenie, obłęd, oburzenie, złość

Pogodzenie się ze stratą: nie