Nazwa straty: Stracenie pracy
Rodzaj straty: materialna
Wielkość straty: Stosunkowo mała. Nie jestem jedyną osobą, która straciła pracę podczas pandemii. Już się pogodziłem z tym faktem, ale poczucie bezradności i frustracji pozostaje do dziś.
Data straty: 2020-07-30
Sposób straty: Zwolnienie z pracy z powodu epidemii koronawirusa.
Opis straty: Bardzo mi zależało na tej pracy. Biorąc pod uwagę obecny stan rynku filmowego, zdaje sobie sprawę, że będzie mi trudno znaleźć coś podobnego.
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, poczucie niesprawiedliwości, frustracja, gniew, zwątpienie, złość

Pogodzenie się ze stratą: tak