Nazwa straty: Strata pracy
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: Pełen etat?
Data straty: 2020-04-24
Sposób straty: zwolnienie
Opis straty: Utrata pracy w redakcji magazynu „Logo”. Magazyn został wycofany z rynku nagle i niespodziewanie z powodu pandemii. To była moja pierwsza praca za „poważne pieniądze”, a zarazem związana z moimi wykształceniem i pasją.
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, poczucie niesprawiedliwości, smutek, przygnębienie, niepewność, niezadowolenie, nostalgia, oburzenie, zwątpienie, złość

Pogodzenie się ze stratą: tak