Nazwa straty: pierwszy samochód
Rodzaj straty: materialna, niematerialna
Wielkość straty: średnia
Data straty: 2010-09-09
Sposób straty: zużycie, wykluczające dalsze użytkowanie
Opis straty: samochód – środek transportu dający niezależność – przypominał mi miłe chwilę związane z podróżowaniem nim
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, smutek, nostalgia

Pogodzenie się ze stratą: tak