Nazwa straty: Mieszkanie w Krakowie
Rodzaj straty: materialna, niematerialna
Wielkość straty: 26 m2
Data straty: 2020-06-30
Sposób straty: Rezygnacja z najmu
Opis straty: Mieszkanie to stanowiło pierwszą przestrzeń, o której mogłem samodzielnie decydować. Utożsamiałem je z początkiem mojej dorosłości. Jednocześnie strata ta oznaczała rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Fotografie obrazują stan mieszkania przed i po mojej wyprowadzce.
Uczucia towarzyszące stracie: smutek, przygnębienie, lęk, niepewność, nadzieja, ciekawość

Pogodzenie się ze stratą: tak