Nazwa straty: Tańcząca Nina
Rodzaj straty: materialna
Wielkość straty: 150×50 cm
Data straty: 
Sposób straty: zniszczenie mechaniczne, Wyrzucenie rzeźby przy porządkowaniu przenoszonej pracowni Kompozycji Przestrzeni
Opis straty: Pracowałam nad rzeźbą cały semestr. Była wypadkową wielu konsultacji, decyzji, procesu intelektualnego. Została zniszczona [wyrzucona] tuż przed samą wystawą Pracowni Kompozycji Przestrzeni dra Piotra Krzyżanowskiego.
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, poczucie niesprawiedliwości, smutek, przygnębienie, frustracja, gniew, niezadowolenie, oburzenie, przykrość, złość

Pogodzenie się ze stratą: tak