Nazwa straty: utrata (z) dzieciństwa
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: niemierzalna
Data straty:
Sposób straty: upływ czasu, przemijanie
Opis straty: ma wpływ na przyszłość
Uczucia towarzyszące stracie: nostalgia

Pogodzenie się ze stratą: tak