Nazwa straty: czas
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: 50x70cm
Data straty: 2018-05-06
Sposób straty: zauroczenie
Opis straty: Chłopak poznany na imprezie powiedział, że napisze. Czekam już dwa dni.
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, cierpienie, poczucie niesprawiedliwości, poczucie winy, smutek, przygnębienie, frustracja, lęk, niepewność, nostalgia, porażka, przykrość, pustka, zwątpienie, zniechęcenie, tęsknota

Pogodzenie się ze stratą: nie