Nazwa straty: Słowo
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: niemierzalna
Data straty: 2020-01-01
Sposób straty: rezygnacja
Opis straty: Słowo było częścią mojego życia przez 26 lat. Stanowiło punkt odniesienia, niosło ratunek, nadzieję, wskazywało kierunek, porządkowało świat.
Uczucia towarzyszące stracie: poczucie winy, lęk, niepewność, pustka

Pogodzenie się ze stratą: mam nadzieję, że zrozumienie Słowa powróci w dojrzalszej, bardziej dla mnie adekwatnej formie.