Nazwa straty: Faktura, powierzchnia
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: duża, ważna
Data straty: 2018-10-01
Sposób straty: Zaprzestanie
Opis straty: Straciłam skupienie, koncentrację, namysł nad fakturą. Straciłam cel poszukiwań nowych tekstur. Straciłam nadzieję na możliwość zadedykowania poszukiwań swojej pracy, twórczości.
Uczucia towarzyszące stracie: bezradność/bezsilność, cierpienie, smutek, przygnębienie, lęk, niepewność, niezadowolenie, nostalgia, porażka, przykrość, pustka, zazdrość, zwątpienie, zniechęcenie, złość

Pogodzenie się ze stratą: nie