Nazwa straty: codzienność bez wysokich technologii
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: min. 9 godzin na dobę
Data straty: 2000-12-01
Sposób straty:
Opis straty: Przez funkcjonowanie w świecie wypełnionym wysokimi technologiami i mediami, tracimy uważność, umiejętność przeżywania „tu i teraz”, doświadczania głębokiej obecności w danym miejscu, w danej chwili. Tracimy przez to kontakt nie tylko ze swoim „Ja”, ale i z Najbliższymi, którzy są obok. Tuż obok.
Jeszcze są.

Uczucia towarzyszące stracie: przygnębienie, niezadowolenie, nostalgia

Pogodzenie się ze stratą: nie