Nazwa straty: Z.
Rodzaj straty: niematerialna
Wielkość straty: Niemierzalna
Data straty: 2021-12-31
Sposób straty: zgubienie
Opis straty: Zgubiłam pamięć. Straciłam dni, ludzi i miejsca. Zniknęły wspomnienia. Zniknęły słowa, czynności, dźwięki, smaki, obrazy, zapachy, ja. I plany. Nie pamiętam.
Uczucia towarzyszące stracie: gniew, pustka, złość

Pogodzenie się ze stratą: nie