Nazwa straty: ulubione spodnie
Rodzaj straty: materialna
Wielkość straty: mała
Data straty: 2015-04-23
Sposób straty: zniszczenie mechaniczne
Opis straty: Próbowałam wyczyścić plamę po farbie proszkiem wybielającym. Spodnie zniszczyłam własnoręcznie.
Uczucia towarzyszące stracie: frustracja, niezadowolenie, przykrość, złość

Pogodzenie się ze stratą: Tak, ale najpierw długo żałowałam.